Vindkraft

Vi lägger grunden till ett miljövänligare Sverige.

Vi bygger inte vindkraftverk. Däremot har vi tagit med vårt kunnande och våra erfarenheter av markarbeten och mastmontage till vindkraftsbyggnationer. Vi bryter nya vägar, bereder marken och grundsätter innan själva vindkraftverket kommer på plats.

Kontakta Oss

Postadress:
Bygg & Mast AB
Box 188
941 24 Piteå

Besöksadress:
Amperegatan 16

Mobil: 070-3433527
E-post: info@byggochmast.se